vrijdag 13 mei 2011

En nu het onderhoud...

We gaan met de mountainbikeroute op landgoed Twickel een nieuwe fase in. Nu de aanleg nagenoeg is voltooid beginnen we ervaring op te doen met het onderhoud. Doel is de route goed berijdbaar te houden, zowel wat de ondergrond betreft, maar ook wat betreft de bewegwijzering en de begroeiing langs het pad.
Inspectie door de onderhoudsploeg van de RTC Hengelo.
De ondergrond houdt zich op de meeste plaatsen uitstekend. Het klapzand dat we hebben opgebracht is doordat het leemhoudend is keihard geworden. De singletracks zijn supersnel en daardoor moet je wel uitkijken niet tegen een boom te rijden.Sommige bestaande zandwegen worden mul, maar daar valt met de droogte van de laatste tijd weinig tegen te doen. Mul zand kan echter ook een uitdaging zijn. Ik heb het in ieder geval liever dan de modder die je in de winter kunt aantreffen.
De snelle plantengroei van de laatste weken bezorgt ons het meeste werk. Sommige routepalen zjn slecht te zien doordat er hoog opschietend onkruid omheen komt te staan.
Routepaaltje dat nauwqelijks meer is te zien. 
Inmiddels zijn we zijn begonnen de palen zichtbaar te houden. We kunnen de planten telkens wegknippen, maar dat lijkt veel werk. Daarom gaan we experimenteren met een Amerikaans, speciaal voor boswerk ontwikkeld stuk gereedschap, de 'McLeod hoe' (zie foto). Daarmee kunnen we rond de palen de bovengrond makkelijk verwijderen, denken we.
De McLeod hoe. Speciaal voor ons uit
 Amerika geïmporteerd.
Langs de paden groeien nu ook de brandnetels, braamstruiken en andere vervelende groene obstakels weer aan.  We doen wat we kunnen te voorkomen dat je met geschaafde en jeukende benen de Twickelroute verlaat. Want zeg nu zelf: wat is er mooier dan met dit weer en in een korte broek op de mountainbike te rijden?

1 opmerking: