dinsdag 10 juli 2012

Laatste twee tracks opgehoogd

De track op de hoek van de Noordmolen en de Twickelerlaan.
En dat is 'm dan. De track in het bosje op de hoek van de Noordmolen en de Twickelerlaan. Opgehoogd met vettige rode grond en keurig bol gelegd zodat het water er goed afloopt. Het is even werk maar dan heb je ook wat zou je kunnen zeggen.

De track behoorde samen met de strook langs de A1 (ingang aan de Graasweg) tot de laatste twee delen van de mountainbikeroute op Twickel die regelmatig verzopen. Afgelopen winter hebben we de twee stroken zelfs uit de route gehaald omdat ze niet fatsoenlijk berijdbaar waren.
Een bijkomend probleem was dat alternatieve paden ontstonden om de modder en diepe plassen te ontwijken. Zo'n tweede pad verandert echter ook binnen de kortste keren in een modderpaadje zodat met name aan de Noordmolen/Twickelerlaan een stuk van het bos is omgeploegd.
Trilplaatje.
Dat willen we niet en het landgoed Twickel al helemaal niet zodat we dit voorjaar hebben besloten de paden op te hogen. Dat hebben we eerder op andere plaatsen, waar het water ons parten speelde, ook gedaan en dat is ons goed bevallen.
Een aantal weken geleden zijn door Antoon Heerbaart vijf vrachten zand (75 kuub) gebracht. De afgelopen dagen is het zand met veel hardwerkende vrijwilligers op de paden gebracht. Geen geringe klus, want het zand bevat veel leem en is daardoor zwaar en plakkerig. De paden waren bovendien lang: Zo'n vijfhonderd meter langs de A1 en driehonderd meter in het bosje bij de Noordmolen/Twickelerlaan.
Nu hadden we eerder ervaring opgedaan met het gebruik van de rupsdumpers van de Lemerij en die bewezen ons opnieuw goede diensten. Zonder die machientjes was het geen doen geweest de zware kleigrond te verplaatsen. 
Met dat verplaatsen waren we er echter niet. Er was heel wat zwaar handwerk nodig om van het gestorte zand nette bol liggende  paden te maken. Een trilplaatje hielp ons de zandruggetje glad af te werken. We wachten nu  af hoe paden zich houden. Het zand van Heerbaart is anders van samenstelling dan het zand dat we eerder hebben gebruikt. Onze ervaring heeft geleerd dat het een hele tijd duurt voordat een pad stabiel is. Dus geen paniek als het niet meteen is wat er van wordt verwacht.