woensdag 6 juli 2011

Infopanelen bij drie opstapplaatsen

We zijn nu bijna een jaar verder, maar het werk is nog niet helemaal af. Zo hebben we deze week de laatste van drie informatiepanelen geplaatst. De panelen staan bij de drie door ons geselecteerde opstapplaatsen: café-restaurant 't Hoogspel, Hotel het Wapen van Delden en Partycentrum het Wapen van Beckum
Infopaneel bij het Wapen van Beckum.
Bij de drie aan de Twickelroute liggende horecabedrijven is ruime parkeergelegenheid. Nu al wordt er regelmatig gebruik van gemaakt door mountainbikers die de route geheel of gedeeltelijk gaan rijden. Na afloop kan er natuurlijk ook wat gedronken worden, want fietsen maakt vaak dorstig. 
Op de panelen vind je onder andere een kaart met de route en de verschillende afsnijdingen. Verder staat er iets te lezen over landgoed Twickel. De route ligt voor meer dan 90 procent op het grondgebied van het landgoed en zonder de medewerking van de rentmeester en zijn medewerkers waren we nooit in staat geweest zo'n aantrekkelijk route te maken.

maandag 4 juli 2011

Nieuw stuk singletrack gaat nu langs scoutingbos

We hebben een nieuw pad gemaakt van de Veldweg naar de afrastering langs de A1. Dat is gebeurd in overleg met de scoutinggroep die gebruik maakt van het (speel)bos waar de mountainbikeroute eerst dwars doorheen ging. Omdat het nieuwe pad hoger ligt hopen we tevens verlost te zijn van de wateroverlast die we hier afgelopen winter hebben gehad.
De veilige kruising van de MTB-route met het pad dat de
scouts gebruiken. De mountainbikers komen van links en
steken over naar het pad dat verderop rechts afbuigt. 
Graafmachinist Arjan Vreeswijk heeft het pad twee weken geleden gemaakt. Hij heeft dat op de van hem bekende  wijze gedaan. Arjan schraapt eerst de humusrijke bovenlaag weg en brengt er vervolgens zand op dat hij langs de route soms diep uit de bodem haalt. Dat zand gaat, omdat er leem en ijzer in zit, op den duur een harde laag vormen hebben we elders al gezien. Voorlopig is het nog wat mul maar dat gaat wel veranderen als er meer water op komt. Het pad moet inklinken en dat duurt even.