maandag 23 mei 2011

Gebruik je verstand!

Zojuist voor de derde of de vierde keer (ik raak de tel een beetje kwijt) de singletrack langs de Grote Looweg - langs de Twickelervaart - geblokkeerd. Een of andere grapjas maakt de track steeds weer open. Hij heeft zelfs het briefje weggehaald waarop we hadden aangegeven dat dit stuk uit de route is gehaald.
Misschien denkt hij ons op die manier te helpen, maar dat doet hij niet. Integendeel. Mountainbikers die menen zelf te kunnen bepalen waar ze rijden veroorzaken alleen maar irritatie bij de bosbeheerder en de natuurvrienden die zich op hun terrein ook inzetten voor de goede zaak.
Wat de singletrack langs de Grote Looweg betreft, deze is er in goed overleg met het Landgoed Twickel uitgehaald. Bij de aanleg zijn door ons fouten gemaakt. We waren tevens onwetend van het feit dat het een kwetsbaar natuurgebied betreft. De inspectie die toeziet op de naleving van de Natuurwet wil niet dat we hier mountainbikers laten rijden.