zondag 22 augustus 2010

MTB-route op landgoed Twickel een voorbeeldproject


DELDEN - Op het landgoed Twickel bij Delden wordt een circa 70 kilometer lange vaste mountainbikeroute aangelegd. Over bestaande zandwegen, maar ook over speciaal aangelegde singletracks – zo’n tien kilometer in totaal - kunnen geoefende en ongeoefende mountainbikers straks hun sport beleven.De route op landgoed Twickel .
Het idee werd geboren in 2004, maar het duurde tot eind 2009 alvorens er groen licht kwam. Dat had onder andere te maken met de relatief hoge kosten van de route. De initiatiefnemers, maar ook de eigenaar van het landgoed - de Stichting Twickel - stelden namelijk vanaf het begin hoge eisen.

Niet alleen diende de route voor de toekomstige gebruikers aantrekkelijk te worden, maar ook moesten het fraaie authentieke landgoed, landschap en natuur worden gespaard. En waar mogelijk moet de permanente route er voor zorgen dat conflicten tussen mountainbikers en andere recreanten en gebruikers worden vermeden. “Als we het doen, dan doen we het goed”, verwoordt Albert Groen van Regio Twente het centrale uitgangspunt.

Groen, zelf een enthousiast mountainbiker, was donderdagavond 8 april één van de inleiders op een informatieavond in restaurant Het Hoogspel in het hart van het landgoed. De avond was speciaal belegd om de leden van vijf betrokken verenigingen te informeren. Zo’n vijftig lieten er hun vaste trainingsavond voor schieten om te horen wat de plannen inhouden.

Groen verklapte onder andere dat voor de aanleg van de route 80.000 euro aan gemeenschapsgeld (donateurs zijn de Provincie Overijssel, Regio Twente, de gemeenten Hof van Twente en Hengelo en de ANWB) nodig en beschikbaar is, een veel groter bedrag dan gebruikelijk. Dat heeft onder andere te maken met de natte ondergrond van grote delen van het landgoed. Daar waar nodig wordt de singletrack verhard met gralux, een nogal kostbaar natuurprodukt.De verharding moet voorkomen dat delen van de route modderig worden gereden. De ervaring op andere routes heeft geleerd dat waar modder ligt de mountainbikers zich een weg om die plek heen zoeken met als gevolg dat het pad alsmaar breder wordt. Een verschijnsel dat initiatiefnemers en de Stichting Twickel per sé willen voorkomen.

Bestaand bospad langs de golfbaan.
De hoge kosten worden ook veroorzaakt door het inhuren van een aannemer die met een minikraan de singletracks gaat aanleggen. De machinist volgt daarvoor de aanwijzingen van Patrick Jansen die door de Regio Twente als professioneel routebouwer in de arm is genomen om het project te leiden.

Jansen is bosbouwkundig ingenieur en gedreven (wedstrijd)mountainbiker. Acht jaar geleden schreef hij een lijvig rapport waarin hij op basis van zijn deskundigheid als bosbouwkundige en zijn ervaringen als mountainbiker duidelijk maakte dat ten aanzien van de aanleg en het beheer van mtb-routes veel koudwatervrees bestaat, maar ook veel fouten zijn gemaakt.

Koudwatervrees bij grondeigenaren heeft er in nogal wat gevallen toe geleid dat routes niet interessant zijn voor de gebruikers, zodat één van de beoogde effecten – het reguleren van het ‘wilde’ crossen over paden die daarvoor eigenlijk niet geschikt zijn – niet werd gehaald.

Bij het uitzetten van veel routes werden ook fouten gemaakt. Ze hadden als gevolg dat onnodige schade aan de natuur ontstond en dat zich conflicten met wandelaars voordoen. De sport heeft daardoor voor sommigen een negatief imago.

De Stichting Twickel stond dan ook niet te springen toen zes jaar geleden werd gevraagd of op het landgoed een permanente mtb-route mocht worden aangelegd. De bosbaas van het landgoed, GertJan Roelofs, legde op de informatieavond uit waarom de stichting toch akkoord ging. “We hebben weliswaar veel paden verboden voor fietsers verklaard maar de mountainbikers zijn moeilijk tegen te houden. Bovendien vinden we dat we als landgoedbeheerder ook een maatschappelijke taak hebben.”

Met een vaste route hoopt Twickel het mountainbiken op het landgoed te reguleren, zei Roelofs. “Maar daarvoor moet de route wel voldoende interessant zijn”, vulde Jansen aan, “anders gaan ze nog steeds op zoek nog andere spannende paden.”

De stukken singletracks zijn in dat verband van vitaal belang. Jansen wil een aantrekkelijke track met vloeiende bochten die lekker te rijden zijn, een goede ‘flow’ hebben. Verder mag op sommige plaatsen gebruik worden gemaakt van wegtaluds en andere hoogten in het landschap om de sportieve mountainbiker uit te dagen.

Een technisch veeleisende route zal het echter niet worden, daar heeft het landschap niet de kenmerken voor. “Maar wat we wel bieden is een heel mooi traject. Twickel is qua landschap een fantastisch landgoed. Het is kleinschalig en je hebt mooi coulissen. Je komt langs prachtige boerderijen (allemaal met herkenbare zwart-witte luiken), watermolens, water (het Twenthekanaal) en door bossen. Dat maakt veel goed.”

Als de route een succes wordt kan hij een stimulans zijn voor de aanleg van meer nieuwe routes in Twente en Nederland, zegt Groen. “Wij willen met deze duurzame route laten zien dat het ook anders kan. Dat je geen schade hoeft te veroorzaken en dat je conflicten kunt voorkomen. Ik hoop dat we met onze ervaringen straks meer grondeigenaren kunnen overhalen mountainbikers in staat te stellen hun sport te beleven. Dit kan een voorbeeldproject worden voor veel nieuwe routes. Zo kan in Twente wellicht een netwerk van routes ontstaan”.

Vijf verenigingen betrokken bij onderhoud van route

DELDEN – De grond wordt door de Stichting Twickel beschikbaar gesteld, voor de aanleg en het beheer is Regio Twente eindverantwoordelijk en voor het praktische onderhoud van de vaste mountainbikeroute op het landgoed moeten vijf verenigingen gaan zorgen.Zo zal het worden geregeld tussen de Stichting Twickel, Regio Twente en de verenigingen die bij de plannen zijn betrokken: de RTC Hengelo, de RTC Borne,de ATV Ruiten Drie, DFC de Twickeltrappers en triatlonvereniging TV Trios.

Voor de Stichting Twickel was het een voorwaarde dat Regio Twente, de aanleg en het beheer op zich zou nemen. De regio draagt tevens de eindverantwoordelijkheid. Maar afgezien van de aanleg wordt het praktische onderhoud uitbesteed aan de verenigingen.

Die gaan allemaal een deel van de route onderhouden, is de bedoeling. In de praktijk betekent dat onder andere dat regelmatige inspecties moeten plaatshebben om te kijken hoe het pad er bij ligt en of de bewegwijzering er nog overal is. Waar nodig worden de palen met de bekende internationale mtb-schildjes opnieuw geplaatst.

De verenigingen zullen zonodig ook kleine reparaties aan het parcours uitvoeren. De kans bestaat dat op sommige plekken het gralux uit elkaar wordt gereden. In dat geval zal het weer bij elkaar moeten worden geharkt en bol gelegd.

Patrick Jansen verwacht niet dat de verenigingen er veel werk mee hebben. De route wordt zo gelegd dat er zo weinig mogelijk kapot gereden wordt. En als de praktijk uitwijst dat delen niet goed functioneren dan zal worden omgekeken naar alternatieven.

Bij de vijf verenigingen zijn inmiddels contactpersonen gevonden die zich bereid hebben verklaard een groepje om zich heen te verzamelen voor de inspecties en het onderhoud. De verwachting is dat ze daar in slagen gezien het enthousiasme over de aanleg van de route.

Een financiële vergoeding staat er niet tegenover, maakte Albert Groen op de informatieavond duidelijk. “Er gaat 80.000 euro gemeenschapsgeld in zitten. Dan vinden we het niet onredelijk dat de verenigingen er een beetje zelfwerkzaamheid in steken. Dit is een project waar we samen de schouders onder moeten zetten.”.

Met de aanleg van de route wordt waarschijnlijk na de zomer begonnen. De verwachting is dat de vereiste aanlegvergunningen snel afgegeven kunnen worden. Omdat de route voor meer dan 95 procent over het grondgebied van Twickel loopt en het langgoed zijn toestemming heeft gegeven zijn van die kant geen problemen te verwachten.


Route mijdt wandelaars en stiltegebieden

DELDEN - De circa 70 kilometer lange route voert de mountainbikers straks door alle hoeken van het uitgestrekte en bijzonder fraaie Twentse landgoed. Het kerngebied bij het kasteel, waar veel wandelaars komen, en kwetsbare natuur- en de stiltegebieden worden echter gemeden.Aan de noordzijde loopt de mtb-route vlak langs de A1 waar gebruik kan worden gemaakt van het hoge talud. Via een kronkelig traject zal de route ten westen van Delden bij het monumentale sluiscomplex het Twenthekanaal oversteken om in zuidelijke richting naar Beckum te voeren.

Daar steekt hij de provinciale weg tussen Hengelo en Haaksbergen over om een ronde te maken in het Asbroek. Via opnieuw Beckum vervolgt de route zijn weg richting Delden om op gegeven moment oostwaarts door de buurtschap Oele en langs de watermolen te voeren. Bij de Vossenbrinkbrug gaat hij opnieuw het kanaal over en daarna langs de A35 weer richting Borne.

De route zal ook in drie kortere lussen kunnen worden gereden. Daarvoor worden afsnijdingen aangegeven langs het Twenthekanaal en bij Beckum. Mountainbikers kunnen bovendien op veel delen van het traject kiezen tussen de singletrack en het zandpad dat makkelijker berijdbaar is.

Langs de route kunnen diverse hotels en horecabedrijven worden bezocht zoals het Wapen van Delden en restaurant Het Hoogspel. De ondernemers hebben al interesse getoond om hun bedrijven als opstappunt te laten fungeren waar auto kunnen worden geparkeerd, informatieborden staan en eventueel mogelijkheden zijn om fietsen af te spuiten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten